Hembygdsgårdar

Är du kulturellt intresserad?

Hylte kommuns hembygdsgårdar något som bör besökas. Med historiska anor ända från början av 1600-talet, finns här mycket att såväl se som lära!

Haggården

Med anor från 1800-talet är Haggården en av de ”yngsta” hembygdsgårdarna i Hylte. Fram till 1950-talet var gården bebodd, men står nu till allmänhetens förfogande. Visning sker efter överenskommelse.

Krister Wahlström
0345-120 97

Jansbergs Hembygdspark

Vackert belägen vid Jansbergssjön, ligger Långaryds hembygdsförenings anläggning. I Långaryd finns en 1600-talsstuga, backstuga, ladugård samt andra byggnader.

Olle Lyding
0345-109 52

Birgitta Holmén
0345-130 10

Hinnakullstugan

I Torup finns vackra Hinnakull hembygdsgård som är en 1700-tals byggnad med två intilliggande byggnader, ett skolmuseum samt en rik samling jordfynd från Tidemans holme i Nissan. Hinnakullstugan är väl värt ett besök! Visning sker efter överenskommelse.

Eivor Pettersson
0345-203 83

Högloftsstugan

En av de större stugorna i Halland är Högloftsstugan i Kinnared, även kallad Sjöbostugan. Huset är sannolikt uppförd på slutet av 1600-talet och är nu nyrenoverad. Visning sker efter överenskommelse.

Rune och Ingrid Larsson
0345-301 44

Ulla Ekstrand
0345-301 41

Lindekullen

Lindekullen är Hyltebruks hembygdsförenings minnesanläggning med tre byggnader från 1700- och 1800-talet samt en ladugård från 1600-talet. Ett besök på Lindekullen görs efter överenskommelse.

Lars Wahlström
0345-104 28

Sylvia Sjöö
070-76 72 304

Lintalund

År 1973 donerades Lintalund gården till Torups Hembygdsförening. Området kring gården är naturreservat med ålderdomligt kulturlandskap. Gården är öppet enligt separat program.

Kerstin Westberg
0345-205 71

Drängsered

I Drängsered brukades ortens sista dagsverkstorp från 1600-talet fram till 1950-talet. Nu visas inventarier och samlingar av Drängsereds hembygdsförening. Visning sker efter överenskommelse.

Inge Carlsson
0345-310 52