Fiske

Är du ute efter en riktig fiskesemester?

Då är Hylte kommun helt rätt plats för dig. Med sina närmare 300 sjöar, varav ett 40-tal enbart används för sportfiske, är Hylte ett säkert ställe att prova fiskelyckan på. För att få fiska behöver du ett fiskekort som finns hos ett flertal återförsäljare i närheten av fiskevattnen. Där kan du också köpa djupkartor, hyra båtar eller varför inte avnjuta en trevlig middag i solnedgången på en restaurang i direkt anslutning till vattnet?

Aktiviteter i Torup: Fiske Aktiviteter i Torup: Fiske Aktiviteter i Torup: Fiske Aktiviteter i Torup: Fiske

Vad nappar och var nappar det?

Se fiskekarta ovan för lokalisering av sjöarna!

Fiske i Mjälasjöarna

Mjälasjöarnas fiskevårdsområde omfattar Kragareds Djupasjö, Glassjön, Nordsjön, Mjälasjön, Hagasjön. Den som vill prova fiskelyckan i sjöarna har chans att få gädda, abborre, mört, braxen och ål.

Pris för fiskekort

Dygnskort 50 kr
Veckokort 200 kr
Årskort 300 kr
Ungdomar under 12 år Gratis

Försäljning av fiskekort

Turistbyrån, 0345 -180 94

Annan service

Båthyra 100 kr per dag eller 500 kr per vecka
Båt finns att hyra i samtliga sjöar. Endast handredskap!

Fiske i Färgensjöarna

Färgensjöarnas fiskevårdsområde omfattar förutom de tre Färgensjöarna även, Hallasjön, Holmsjön, Yabergssjön. Sjöarna är belägna vid vägen mellan Färgaryd och Femsjö. Färgensjöarna är artrika med ett gott bestånd av gös och dessutom gädda, abborre, brax, mört, gers, siklöja, benlöja och ål. I övriga sjöar har fritidsfiskaren störst chans att få gädda, abborre, braxen och mört. Det går att ro under broarna som delar av Färgensjöarna.

Pris för fiskekort

Dagkort 50 kr
Veckokort 200 krHalvårskort 300 kr
Helårskort 500 kr
Ungdomar under 15 år Gratis

Fiskekortet gäller i samtliga sjöar inom fiskevårdsområdet.

Försäljning av fiskekort

Hylte turistinformation, 0345-180 94

Annan service

Båthyra 150 kr per dag eller 30 kr per timma
Båt finns att hyra hos Conny Christensson och hos Arne Larsson.

Det finns kiosk, kanot- och båtuthyrning vid Bexets Camping, 0345 14020, 0709 267093 eller 0733 865167.

I Femsjö finns övernattningsmöjlighet i vandrarhemmet i Femsjö skola, 0345 12095.

Fiske i Skärshultssjöarna

Stora Skärshultssjön är med sina 55 hektar den näst största sjön inom Skärshults fiskevårdsområde. Störst är Jansbergssjön med en yta på 72 hektar. Ytterligare sjöar är Lilla Skärshultssjön och Skärsjön. I samtliga sjöar hittar du gädda, abborre, sutare, mört och ål.

Fiskekort

Dagkort: 75 kr Veckokort: 150 kr Skolklass: 150 kr Årskort: 500 kr

Kräftfiske: 5 st burar á 800 kr, 10 burar á 1500 kr, 15 burar á 2000 kr

Kräftfisket får pågå från kl. 12.00 till kl. 24.00. Föreningen tillhandahåller kräftburar.

Barn upp till 15 år fiskar gratis.

De vanliga fiskekorten berättigar till fiske med handredskap och 5 st angeldon.

Fiskekortsförsäljning:
Jakob Kamstedt Södra Ekeryd
Berny Holmén Skärkehylte Sjövik
Wahlbecks bil
Hylte Kommun
Anders Lindqvist Lindhult,

Båtuthyrning/ Båtplats vid brygga

Båtar kan hyras i Jansbergssjön

Båthyra: 100 kr/dag

Båtplats vid brygga: 150 kr/ år

Båtuthyrare för Jansbergssjön

Jakob Kamstedt Berny Holmén

S.ekeryd Nyhus, Skärkehylte Sjövik

31493 Hyltebruk 314 93 Hyltebruk

Tel. 0702079640 Tel. 0345-71735

Kontaktperson för kräftfiskeburar :

Sven Martinsson

Tel. 072-5330909

Fiskeservice

Vindskydd och grillplats finns vid bäcken mellan Stora Skärshultssjön och Jansbergssjön.

Vid Skärshultssjöarna finns flera vandringsleder runt sjö

Ordförande Jakob Kamstedt 070-2079640
Vice ordförande Erik Magnusson 070-8386488
Kassör Dag Andersson 070-5729988
Sekreterare Peter Johansson 070-6968869
Morgan Jonasson 073-3311807

Fiske i Bolmen

Bolmen är med sina 184 kvadratkilometer Sveriges tionde största sjö. I det fiskrika vattnet finns bland annat gös, gädda, ål, lake, öring, sik, siklöja, abborre, braxen, sutare och mört. Försäljning av fiskekort och en bra djupkarta går att köpa på många platser runt sjön. Båtar för uthyrning finns på de fina campingplatserna.

Hylte sjö

Följande fiskarter finns: abborre, gädda, ål och mört. Fiske tillåtet mellan 06:00 – 22:00.
Fiskenät, eldning, ål- och kräftfiske ej tillåtet. Fiske får bedrivas med spinnspö, metspö. Vinterfiske endast med pimpelspö.

I övrigt: Var försiktig med naturen, djuren och fårstängsel.

Försäljning av fiskekort

Lars Arne Edvinsson, Larsgård/Galtabo, 0345-203 25

Annan service

Båt finns att hyra

Stenseboortens FVOF

Häradssjön-Slisjön, Brassjön och Bogasjön. Följande fiskarter finns: Abborre, gädda. I övrigt gäller kastspö, drag och mete.

Försäljning av fiskekort

Endast försäljning på sommarsäsong, 1/5 – 1/11

Rune Bengtsson, Stensebo, 0345-207 12 och 070-590 44 10
Jan-Olof Johansson, Videvägen 11, Torup, 0345-210 19 och 070-249 69 36
Patrik Jigsved, Häradsbo, 0345-207 15 och 070-666 30 05

Annan service

Båt finns att hyra hos Rune Bengtsson, Stensebo.

Sandsjöns FVOF

Följande fiskarter finns: abborre, gädda, brax, ål, sutare, mört. Endast spöfiske.

Försäljning av fiskekort

Morgan Eriksson, Lahult 0345-210 93
Turistbyrån 0345-180 94

Annan service

Båt finns att hyra

Färda – Kroksjöns FVOF

Kroksjön, Hallasjön, Sörsjön, Norrsjön, Harasjön, Starrsjön och ån till Unnen. Följande fiskarter finns: abborre, brax, gädda, ål, sutare, lake, mört, regnbåge.

Försäljning av fiskekort

Unnaryds Kiosk och Café, 0371-603 98
Lars Peyronson, Åkebo, 0371-605 75
Olof Svensson, Åker, 0371-620 44
Sven Svensson, Brunnsbacka, 0371-620 38

Övrig information

På turistinformationen på biblioteket i Hyltebruk hittar du detaljerade broschyrer över flera fiskevårdsområden med information om sjöarnas vattendjup, fiskbestånd med mera. Där kan du även köpa fiskekort till följande fiskevårdsområden:

Färgensjöarnas FVOF
Skärshults FVOF
Mjälasjöarnas FVOF
Unnens FVOF
Färda-Kroksjöns FVOF
Sandsjöns FVOF