Hembygdsgårdar

Hylte kommuns hembygdsgårdar något som bör besökas. Med historiska anor ända från början av 1600-talet, finns här mycket att såväl se som lära!

Haggården

Med anor från 1800-talet är Haggården en av de “yngsta” hembygdsgårdarna i Hylte. Fram till 1950-talet var gården bebodd, men står nu till allmänhetens förfogande. Visning sker efter överenskommelse.

Jansbergs Hembygdspark

Vackert belägen vid Jansbergssjön, ligger Långaryds hembygdsförenings anläggning. I Långaryd finns en 1600-talsstuga, backstuga, ladugård samt andra byggnader.

Hinnakullstugan

I Torup finns vackra Hinnakull hembygdsgård som är en 1700-tals byggnad med två intilliggande byggnader, ett skolmuseum samt en rik samling jordfynd från Tidemans holme i Nissan. Hinnakullstugan är väl värt ett besök! Visning sker efter överenskommelse.

Högloftsstugan

En av de större stugorna i Halland är Högloftsstugan i Kinnared, även kallad Sjöbostugan. Huset är sannolikt uppförd på slutet av 1600-talet och är nu nyrenoverad. Visning sker efter överenskommelse.

Lindekullen

Lindekullen är Hyltebruks hembygdsförenings minnesanläggning med tre byggnader från 1700- och 1800-talet samt en ladugård från 1600-talet. Ett besök på Lindekullen görs efter överenskommelse.

Lintalund

År 1973 donerades Lintalund gården till Torups Hembygdsförening. Området kring gården är naturreservat med ålderdomligt kulturlandskap. Gården är öppet enligt separat program.

Drängsered

I Drängsered brukades ortens sista dagsverkstorp från 1600-talet fram till 1950-talet. Nu visas inventarier och samlingar av Drängsereds hembygdsförening. Visning sker efter överenskommelse.