Museum

Tiondeboden i Långaryd

Bakom Långaryds pästgård ligger den så kallade Tiondeboden. I detta hus förvarar hembygdsföreningen en del av sina samlingar. Tiondet var förr en sorts skatt in natura som bönderna betalade till kyrkan och som lagrades i Tioendeboden. Här finns det mesta, bland annat ett mer än 500 år gammalt krusifix, saker från Strömsholms pappersbruk, gamla barnmorskeinstrument, olika orglar och skomakarverktyg.

Friesminnet

Friesminnet är beläget intill prästgården i Femsjö och invigdes 1978 för att erinra om och hedra minnet av Elias M. Fries. Han räknas näst efter Linné som den främste inom botaniken. Systema Mycologicum, svampsystemet, blev normgivande ifråga om svamparnas namngivning. För nutida svampforskare är det av stort värde att komma hit. Friesminnet rymmer även ett bibliotek från 1800-talet. För information om öppettider, kontakta Lisen Larsson eller Sören Bjärnborg.

Öppettider
Öppet söndagar, juni-augusti kl. 14.00-17.00
Övrig tid enligt överenskommelse

Lisen Larsson 0345-120 75
Sören Bjärnborg 0371-630 49
Hemsida www.hylte.se/eliasfries
Hemsida www.eliasfries.org

Bruks- och arbetslivsmuséet i Rydöbruk

Muséet är inrymt i brukets före detta sjukstuga i Rydöbruks centrum. I muséet visas bilder, text och föremål från samhällets och industrins utveckling i denna del av Nissadalen under 250 år. Muséet ägs och förvaltas av Rydö Historiska förening. Brukshistoriska vandringar i anslutning till samhället kommer att ordnas.

Öppettider
Öppet söndagar, juni-augusti kl. 14.00-16.00
Övrig tid enligt överenskommelse

Gösta Eriksson 0345-206 32
Torsten Eriksson 0345-207 04

Skol- och hembygdsmuséet i Drängsered

Muséet är inrymt i kyrkskolans andra våning. Föremålen är till största delen hämtade från bygden. I hembygdsmuséet speglas självhushållningens tid. Det finns även en ganska stor uppsättning snickarverktyg och jordbruksredskap. En intressant myntsamling från olika europeiska länder kan ni också titta på under ert besök. Skolmuséet inrymmer föremål från fyra skolor i Drängsered.

Öppettider
Öppet efter överenskommelse

Gullan Danielsson 0345-311 11