Naturområden

För dig som åker till Torup för en lugn, avslappnande helg i naturens tecken, är Hyltes naturområden något som du måste besöka. Här väljer du mellan vacker bokskog, ålderdomliga kulturlandskap eller varför inte göra ett besök på forskaren Elias Fries tassemarker?

Kyrkoreservatet i Femsjö

Femsjö kyrkoreservat ligger vackert vid sjön Färgen. Kring 1810 botaniserade den unge Elias Fries flitigt i detta område, senare har även andra svampforskare och botanister gjort ytterligare undersökningar vilket gjort området till ett viktigt referensområde för svampforskare. Området har även i andra avseenden höga naturvärden. Du når området bäst från Femsjö skola, informationsanläggningen.

Mårås naturreservat

Mårås naturreservat är en 40 meter hög bergskupol, klädd med vacker bokskog, vilken sträcker sig ner mot Jansbergssjön. Området har ett av de större spontana sammanhängande bokbestånden i de inre delarna av Halland. Ca 32 hektar av det 45 hektar stora reservatet upptas av bokskog.

Lintalund naturreservat

Området kring gården Lintalund utgör en välbevarad rest av ett ålderdomligt kulturlandskap. Ett stort antal odlingsrösen vittnar om gångna tiders odlarmöda. Reservatet är 14 hektar stort. Närmast gården ligger en äng som fortfarande brukas på traditionellt sätt med årlig lieslåtter. Andra kulturhistoriska spår är de hamlade träden i ängens norra del.

Ramnåsberget

Mycket vackert naturskönt område strax utanför Torup med utsikt över Nissans dalgång, Rydöbruk och Torup. Utsiktstorn på toppen av berget. Fina naturstigar som lockar till vandring.

Ry by

En vacker by några kilometer norr om Kinnared. Här återfinner man det gamla odlingslandskapet med smala tegar och ogödslat naturbete, skött med van och flitig hand genom generationer. Gårdens utseende har knappast ändrats under tidens gång. Här blommar de traditionella hagmarksväxterna rikligt. Byn är värd ett besök för såväl botaniker som den historieintresserade.