StoraEnso

Visste du att det varje dag tillverkas 2 500 ton tidningspapper av världskvalitet för världsnyheter i Hyltebruk? I tillverkningen används förutom termomekanisk- och slipmassa, cirka 450 000 ton returpapper. Är du nyfiken på att se hur det går till? Nu har du chansen!

Under juli och augusti gör vi en guidad tur varje torsdag, med början den 10 juli och med sista sommarvisningen den 14 augusti. Visningen påbörjas 16.30 och varar i dryga 2 timmar. Uppsamling sker vid Värnet klockan 16.30. Där inväntar du guiden som är såväl svensk som engelskspråkig. Grupper om minst 5 personer och max 25 personer.

OBS! Av säkerhetsskäl måste man ha en ålder av minst 12 år för att få delta.

Öppettider
10 juli till 14 augusti, en guidad tur varje torsdag
Turistinformationen, anmälan sker dagen innan visning

Telefon 0345-180 94
Hemsida www.storaenso.com/hylte